Foto:XescoMas

benvinguts al blog..

..recull de vies d'escalada -(E)/Es. obertes o repetides, itineraris d'esquí de muntanya -(EM)/Esq. altres activitats (marxes - (EMA)/Mar., barrancs - (EMB)/TBar.), btt - (EMBTT) i moments al voltant de la màgia de la muntanya nua, on el silenci irromp

A l'apartat de Directori hi trobareu les piulades de les vies, itineraris i altres organitzats per escoles d'escalada, dificultat del descens, distància de la marxa i dificultat del barranc, i per ordre alfabètic. Si al clicar no s'obra l'enllaç, buscar-ho a través del google! coses de la tecnologia ...

"...a voltes a la cerca de propostes inèdites o poc repetides... a la cerca d'allò desconegut on encara s'hi amaga l'aventura i el seductor univers del risc benentès..."

3 d’oct. 2008

Més sobre la proposta de regulació de l'escalada a la Noguera i el sud de l'Alt Urgell


El vol d'un voltor amb la serra de Vilamala i les parets de Canalda i el Llop Blanc al fons (Foto:XescoMas)

La ràpida reacció del col.lectiu d'escaladors vers l'esborrany que va circular de regulació de l'escalada a la Noguera i zones de l'Alt Urgell ha donat els seus fruits, i finalment les explicacions han arribat de la mà dels serveis territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Per una banda, es constata que el document era tan sols això, un esborrany (això no treu però que del tot inacceptable, costa d'entendre que es pretengui el consens amb un document de partida tant radical) i, per l'altra, que ja hi ha un procés de participació endegat referent al tema on, entre altres, "il.lustres" escaladors com en Jordi Marmolejo i l'Albert Cortés, que en si mateix són una garantia de criteri i coneixement, hi estan participant.

Explicacions que ja s'haguessin pugut donar amb la publicació del document, però també és veritat que s'hagués perdut la oportunitat de descobrir la ràpida capacitat de reacció del col.lectiu que s'ha demostrat.


Entre altres, també es constata:

* com la manca d'informació desperta manca de credibilitat i desconfiances. Possiblement la pròpia FEEC hagués pugut tenir un paper molt més actiu amb tot això, i potser aquesta experiència serveixi per replantejar un model que millori la manera de fer arribar la informació al col.lectiu i obrir nous sistemes de participació.

* el caràcter aparentment aleatori de les propostes del DMAH, subjectes al criteri aparentment aleatori del tècnic corresponent, fet que resta credibilitat a les propostes del propi Departament.

* l'enorme potencial creatiu del col.lectiu d'escaladors, una munió de persones amb una gran diversitat d'experiències professionals i personals que sumades són garantia d'arguments en pro d'una escalada compatible amb la conservació del medi natural i que poden enfortir la capacitat de negociació i movilització del propi col.lectiu, menys dispers del que sembla si més no amb temes tan clars. El repte és com integrar aquest potencial en els procesos de participació que vehicula, i segurament és qui millor pot fer-ho, la FEEC.

Adjunto l'escrit tramès avui pel director dels serveis territorials del DMAH de Lleida a la FEEC.

De mentres, iniciatives que s'han endegat arrel de tot plegat com la de crear un cens d'escaladors, o mantenir una reunió sobre el tema a la seu de FEEC estant en curs. Seguirem informant...

Salut i bones escalades!


**********
Senyors,

Us comuniquem la següent nota informativa envers la proposta de regulació de l'escalada en espais d'interès natural a Lleida:

En el darrers dies s'ha copsat a través de diferents pàgines web i publicacions especialitzades en escalada l'interès i el debat generat dins d'aquest col·lectiu envers la iniciativa endegada enguany (2008) pels Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge a Lleida referent a la regulació de l'escalada als espais naturals de la Noguera i sud de l'Alt Urgell.

Ara bé, les informacions aparegudes fins a la data i l'interès suscitat per aquest tema tenen una base totalment errònia ja que es fonamenten, i fins i tot en fan difusió, en una proposta de regulació que encara no ha estat aprovada i que ni tant sols està redactada.

La realitat és que actualment els SSTT del DMAH conjuntament amb diferents entitats estan treballant per elaborar una proposta de regulació, amb tot el consens possible, i que en aquest moments encara s'està en un punt molt inicial d'aquest treball.

Val la pena, però, fer una mica a d'història:

L'interès en regular la pràctica de l'escalada ve a partir del marc normatiu que dóna l'article 6 del Decret 148/1992, de 9 de juny (DOGC núm. 1618, de 13 de juliol de 1992) el qual estableix que per a la pràctica de l'escalada en espais d'interès natural, reserves naturals de fauna salvatge, reserves nacionals de caça i zones de caça controlada es requereix una autorització prèvia del gestor de l'espai. Aquest article, així mateix, estableix que l'administració gestora d'aquests espais podrà determinar les àrees i els períodes en que aquesta activitat es pugui dur a terme sense autorització.

La proposta dels SSTT de Lleida només pretén cercar una regulació beneficiosa i que doni seguretat als escaladors/es envers el contingut del Decret 148/1992, tot delimitant els àmbits i els períodes en que la pràctica de l'escalada no requereixi autorització dels òrgans gestors dels espais. L'interès que ha mogut a fer aquesta proposta no és, en cap cas, el de prohibir l'activitat de l'escalada ni molt menys sinó assolir un document que tingui el màxim de consens possible amb el món excursionista en general i amb el col·lectiu de l'escalada en particular.

És per això que l'Àrea de Medi Natural dels SSTT del DMAiH a Lleida va convocar, en data 6 de maig de 2008, a diferents entitats excursionistes, a la seu del Centre Excursionista de Lleida per tal d'informar-los de la iniciativa endegada amb la finalitat de regular l'escalada en aquests indrets.

La convocatòria de la reunió es feia amb el següent text: "... voldríem tenir una reunió amb vostès per tal d'informar-los de les propostes de regulació de l'escalada i de les mesures per al seu control. La nostra voluntat és que en la definició d'aquestes mesures s'hi pugui tenir la col·laboració de les entitats excursionistes del territori així com facilitar la màxima informació amb l'objecte que la seva aplicació es faci amb el major consens possible i amb la voluntat de fer possible la compatibilitat de l'escalada amb la conservació de la fauna".

A aquesta reunió hi van assistir representants del Centre Excursionista de Lleida, com a amfitrió, de la FEEC i de la vegueria territorial de la FEEC, de la Societat d'Amics de Muntanya de Tremp, de l'Associació d'Escalada Sostenible i dels Serveis Territorials Departament de Medi Ambient i Habitatge.

En aquesta reunió i, com a punt de partida per al debat, es va lliurar als assistents el primer esborrany del document Regulació de l'escalada a les serres de la comarca de la Noguera i sud de l'Alt Urgell tot fent l'observació que es tractava d'un estudi tècnic, que s'havia d'anar polint i que es lliurava a tots els assistents per a que en fessin la seva anàlisi i presentessin esmenes, propostes i comentaris en posteriors reunions. A primer cop el comentari general va ser que l'esborrany establia uns criteris de regulació molt amplis i que calia fitar les limitacions en zones molt més concretes i definides. Aquest esborrany es va trametre per correu electrònic als assistents a la reunió amb l'objectiu de facilitar la màxima informació tal com constava a la convocatòria.

En data 10 de juny de 2008 es va dur a terme una segona reunió a la seu del Centre Excursionista de Lleida amb la presència de representants del Centre Excursionista de Lleida, de la FEEC i de la seva vegueria territorial, de l'Associació d'Escalada Sostenible, del Centre Excursionista de Balaguer i dels Serveis Territorials Departament de Medi Ambient i Habitatge. En aquest reunió es va constatar que el contingut de l'esborrany presentat en l'anterior reunió anomenat Regulació de l'escalada a les serres de la comarca de la Noguera i sud de l'Alt Urgell no era compartit pel col·lectiu escalador, per massa ampli i generalista, i que s'havia de plantejar la proposta de regulació de l'escalada en sectors més concrets on es pogués fer un treball de delimitació més fi, gairebé a nivell de vies d'escalada.

A partir d'aquest reconeixement es va acordar començar a treballar en l'elaboració d'una proposta pilot de regulació cenyida a l'àmbit del Mont-roig i serres adjacents per un grup de treball petit (més operatiu) amb la participació de representats de la FEEC l'Associació d'Escalada Sostenible, del Centre Excursionista de Balaguer i dels Serveis Territorials Departament de Medi Ambient i Habitatge. Tot i això, no es tancava la possibilitat de participar a altres entitats en aquest grup de treball. També es va acordar en aquesta reunió que els SS.TT farien un dossier informatiu amb la cartografia i fotografies de les zones d'escalada de l'àmbit escollit per a presentar-lo als membres de la comissió com a material informatiu per a treballar la proposta.

Els Serveis Territorials estan treballant en la confecció d'aquest dossier informatiu que es presentarà a la propera convocatòria del grup de treball que es preveu dur a terme durant la segona quinzena d'octubre d'enguany.

Lleida, 3 d'octubre de 2008

Joan Farré Viladrich
Director dels SSTT a Lleida
Departament de Medi Ambient i Habitatge

*********